عنوان آزمایش : کلوخه و پارافین

وسایل مورد نیاز :کاوخه خشک شده ، نخ خیاطی ، ترازو ، مزور یا سیلندر استوانه ای ، پارافین مذاب ، آب

مقدمه :

اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری به روش کلوخه و پارافین

روش کار :

 

ابتدا کلوخه طبیعی خشک شده را وزن می کنیم . وزن آنرا a می نامیم سپس نخ خیاطی را به مقدار دلخواه (0.5 متر کافی می باشد ) دور آن گره زده سپس کلوخه را در داخل پارافین مذاب قوطه ور می کنیم بطوریکه لایه ای از پارافین تمام محیط کلوخه را فرا بگیرد سپس کلوخه را از پارافین مذاب خارج نموده پس از سرد شدن مجددا وزن می کنیم و b نام گذاری می کنیم. در داخل مزور یک لیتری حجم معینی آب می ریزیم مثلا 700 cc سپس کلوخا را در داخل آب قوطه ور می کنیم طبق قانون ارشمیدس ارتفاع آب جابجا شده معدل حجم جسم قوطه ور است یعنی ارتفاع حجم آب جابجا شده همان حجم کلوخه و پارافین اطراف است

 

[ یکشنبه بیستم تیر 1389 ] [ 16:20 ] [ گزارش کار ]
 

عنوان آزمایش : تعین بافت خاک به روش هیدرومتری

 

وسایل مورد نیاز : خاک نرم ، قوطی پلاستیکی درب دار ، آب مقطر ، محلول هگزا متافسفات سدیم 5 %

( کالگون 5% )  ، Shaker  ، سیلندر استوانه ای یک لیتری ، هیدرومتر ، کرنومتر ، دما سنج یا ترمومتر

 

مقدمه :

روش هیدرومتری مشابه روش پیپت اساس آن اندازه‌گیری چگالی سوسپانسیون خاک و آب است که به تدریج بر اثر رسوب مواد کاهش پیدا کرده و هیدرومتر بیشتر در مایع فرو می‌رود (روش اندازه گیری بافت خاک در آزمایشگاه).

اعداد قراﺋت شده روی هیدرومتر متناسب با حجم مایع جابجا شده خواهد بود.

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیستم تیر 1389 ] [ 16:19 ] [ گزارش کار ]
موضوع آزمایش : تهیه گل اشباع وتعین درصد

 

وسایل مورد نیاز : خاک خشک شده و الک شده , آب مقطر , کاپ یا فنجان پلاستیکیدر دار , کاردک (اسپاتول) , ترازو , آون , تین

مقدمه :

هدف از گل اشباع چیست ؟

1) تعین درصد اشباع : درصد اشباع مقدار آبی است که 100 گرم خاک خشک شده در آون 105 درجه سانتی گراد به خود جذب می کند تا به حالت اشباع برسد.

2) تهیه عصاره ی اشباع : اندازه گیری pH : اندازه گیری آنیون و کاتیون های موجود در محلول خاک ( املاح موجود در املاح خاک )

 

مخلوط آب و خاک مطلوب باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

1) سطح گل براق باشد

2) در سطح و زیر گل آب جمع نشود


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیستم تیر 1389 ] [ 16:18 ] [ گزارش کار ]

وسایل موررد نیاز : عصاره گل اشباع ، پایه عصاره گیر ، کاردک ، EC  متر

مقدمه :

اندازه گیری هدایت الکتریکیEC خاک: Soil electrical conductivity

هدایت الکتریکی در محیط های آبی ،مثل آب آبیاری یا آب خاک بیانگر مقدار املاح معدنی محلول می باشدو معیار دقیقی از میزان املاح وشوری در خاک وآب است به طوری که کیفیت و طبقه بندی آب وخاک از نظر شوری از روی EC مشخص می شود ECبوسیله دستگاهی بنام EC سنج اندازه گیری می شود کار دستگاه بر مبنای قانون اهم است وشکل زیر اساس دستگاه ECسنج می باشد که حاوی یک مقاومت سنج ، یک منبع جریان یا نیروی محرکه،یک الکترود شیشه ای می باشد. الکترود شیشه ای ساحتمان ساده ای دارد که ته آن باز می باشد. در انتهای الکترود شیشه ای دو صفخه پلاتینی روبروی هم قرار گرفته اند به فاصله یک سانتیمتری که یکی به قطب مثبت ودیگری به قطب منفی متصل می باشد این الکترود را تا حدی داخل محلول قرار می دهیم که سطح پلاتین ها کاملاً پوشانده شود.همچنین سطح پلاتین یک سانتیمتر مربع می باشد. برای شروع کار با ECسنج ، آن را کالیبره کرده برای این کار از محلولهای استاندارد KCLبا غلظت های زیر دمای c25 استفاده کرد. بایستی توجه کرد که این دستگاه در دمای 25cکالیبره شده است واگر دما بیشتر یا کمتر از آن باشد تصحیح را باید انجام دهیم.


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیستم تیر 1389 ] [ 16:17 ] [ گزارش کار ]

موضوع آزمایش : تعییین pH خاک به روش پتانسیومتری

وسایل مورد نیاز : گل اسباع ، آب مقطر ، پیست ، دستمال کاغذی ، pH متر

مقدمه :

اندازه گیری pH خاک: یکی از مهمترین خصوصیات شیمیایی خاک است که اهمیت آن مربوط به اسیدی یا قلیایی بودن محیط است محدودهpH بین 14- 0 متغیر است .7 حالت خنثی است و بالاتر از 7 قلیایی و پایین تر از 7 اسیدی به حساب می آید pH بیانگر میزان یا شدت بازی یا اسیدی بودن محیط های آبی می باشد. pHخاک نشان دهنده نوع کاتیون های جذب شده در سطح کلوئید ها نیز می باشد.برای اندازه گیریpH دو روش موجود است یکی مقایسه رنگ توسط برخی از معرف ها یا کاغذ تورنسل و دومی دستگاه pH متر است.

pH متر : وسیله ای است که دارای یک الکترود شیشه ای است که این الکترود به غلظت حساس است اساس دستگاهpH متر الکتروشیمیایی است این دستگاه در نوک الکترود که جنس آن از سیلیکات سدیم می باشد اگر غلظت هیدروزن در داخل و خارج الکترود یکسان نباشد این اختلاف را به صورت اختلاف پتانسیل به دستگاه گزارش می دهد و همچنین بر حسب pH نشان می دهدکه قبل از کار با دستگاه باید کالیبره (تنظیم) شود، در خاکهای اسیدی با تامپون های شماره 7-4 کالیبره می کنیم در صورتی که در خاکهای قلیایی با تامپون های 9-7 کالیبره می کنیم.


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیستم تیر 1389 ] [ 16:16 ] [ گزارش کار ]

موضوع آزمایش : تهیه نمونه دست نخورده

وسایل مورد نیاز : سیلندر استوانه ای ، بوش ، کاردک ، بیلچه ، نایلون

مقدمه :

 انواع نمونه: ساده ,مرکب ,دست نخورده ,دست خورده.

نمونه ساده:اگر هر یک از نمونه های برداشت شده جداگانه مورد تجزیه قرار دهیم به آن نمونه ساده گویند .

نمونه مرکب:اگر تعدادی نمونه ساده را مخلوط کرده ویک نمونه برداریم به آن نمونه مرکب گویند.

نمونه دست نخورده: اگر نمونه حالت وساختارطبیعی خاک را برای ما حفظ کند.

نمونه دست خورده: اگر نمونه حالت وساختارطبیعی خاک را برای ما حفظ نکند.

زمان نمونه برداری: موقعی که خاک ما رطوبت گاورو را داشته باشد یا رطوبت ظرفیت زراعی مزرعه باشد معمولاًنمونه ها را در پاییز بعد ازبرداشت محصول ودر بهار قبل از کاشت انجام می دهند.

 

روش کار:

ابتدا سیلندر استوانه ای را بر روی سطح خاک که از خار و خاشاک پاک شده قرار می دهیم. سپس بوش مخصوص سیلندر را بر روی سیلندر قرار داده و با فشار یکنواخت پا به داخل خاک فرو می بریم. سپس با بیلچه خاک اطراف سیلندر را کنار زده و کاردک را به آرامی در زیر سیلندر قرار داده و آن را بیرون می آوریم.

سپس سیلندر را در داخل نایلون پلاستیکی قرار داده ( برای جهت حفظ رضوبت و جلوگیری از ریزش خاک داخل سیلندر ) و به آزمایشگاه منتقل می کنیم.

[ یکشنبه بیستم تیر 1389 ] [ 16:15 ] [ گزارش کار ]

موضوع آزمایش : آماده کردن نمونه خاک

وسایل مورد نیاز : خاک مرکب تهیه شده ، الک 10 مش ، هاون چینی یا چکش پلاستیکی ، سینی ( برای پهن کردن خاک ) ، قوطی پلاستیکی

 

مقدمه :

 انواع نمونه: ساده ,مرکب ,دست نخورده ,دست خورده.

نمونه ساده:اگر هر یک از نمونه های برداشت شده جداگانه مورد تجزیه قرار دهیم به آن نمونه ساده گویند .

نمونه مرکب:اگر تعدادی نمونه ساده را مخلوط کرده ویک نمونه برداریم به آن نمونه مرکب گویند.

نمونه دست نخورده: اگر نمونه حالت وساختارطبیعی خاک را برای ما حفظ کند.

نمونه دست خورده: اگر نمونه حالت وساختارطبیعی خاک را برای ما حفظ نکند.


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیستم تیر 1389 ] [ 16:13 ] [ گزارش کار ]

موضوع آزمایش : نمونه برداری

مهمترین بخش در خاکشناسی ، نمونه برداری است.

نمونه برداری ، آنالیز و تفسیر اقسام خاکشناسی است. تمام عولمل طبیعی از نظیر تپه ، رودخانه و ... از هر کدام جداگانه نمونه برداری می کنیم.

یکی از وسایل نمونه برداری اگر ( Auger ) ، دارای 3 گروه می باشد هر فاصله ی هر گره از یکدیگر 30 سانتی متر می باشد.

اگر آمانی ساده و اگر استوانه ای یا مخروطی است.

برای درختان از عمق 30 و 60 سانتی متری نمونه برداری می کنیم ولی برای گیاهان زراعی از عمق 20 تا 30 نمونه برداری بر میداریم.

روش های نمونه برداری :

1) مورب

2) زیگزاگی : با فواصل یکسان نمونه برداری می کنیم.

3) شطرنجی : با فواصل یکسان نمونه برداری میکنیم


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیستم تیر 1389 ] [ 16:11 ] [ گزارش کار ]

موضوع آزمایش  : اندازه گیری وزن مخصوص حقیقی به روش پیکنومتری

وسایل مورد نیاز : خاک نرم و خشک شده در آون یا خاک نرم – آب مقطر – ترازو – دسی کاتور – پیکنومتر (بالن ژوژه  در دار )

 

روش کار :

ابتدا پیکنو متر را پر از آب نموده و وزن می کنیم( P1) سپس 10 گرم از خاک نرم خشک شده در آون 105 درجه را وزن می کنیم  (P2) سپس مقداری از آب پیکنو متر را خالی کرده و 10 گرم خاک خشک را در داخل پیکنو متر می ریزیم.

پیکنومتر را چندین مرتبه به آرامی تکان داده سپس پیکنومتر را در داخل دسی کاتور قرار می دهیم و پمپ خلا را روشن می کنیم پس از خروج کامل حباب های هوا از داخل پیکنومتر آنها را از داخل دسی کاتور خارج نموده و مجددا تا خط نشانه با آب مقطر پر می کنیم مجددا پیکنومتر را وزن کرده و P3 می نامیم.

 

محاسبات :


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیستم تیر 1389 ] [ 16:10 ] [ گزارش کار ]

موضوع آزمایش : تعیین جنسیت مگس سرکه

مقدمه :

در این آزمایش از مگس سرکه, Fruit Fly  و یا Drosphila Melangaster  استفاده نمودیم . علت استفاده نیز به دلیل مختلفی به شرح زیر می باشد :

1) نگهداری و پرورش مگس سرکه در شرایط آزمایشگاهی آسان بوده و هزینه ی زیادی ندارد.

2) دوره ی تکامل لاروی مگس سرکه کوتاه مدت است و در مدت 11 روز نسل جدیدی را بوجود می آورد

3) مگس های ماده در طی دوره ی زندگی خود به دفعات متعدد تخم ریزی می نماید و تعداد تخم ها در هر دوره تخم ریزی نسبتآ زیاد است.

4) با در نظر گرفتن تعداد کروموزوم ها مطالعات ).


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیستم تیر 1389 ] [ 15:58 ] [ گزارش کار ]

موضوع آزمایش : موتانهای مگس سرکه

مقدمه :

همانطور که می دانیم مگس سرکه حشره ی کوچکی از راسته ی Diptera  یا دو بالان خانواده ی Drosophilidae  می باشد که ما در آزمایشگاه ژنتیک 1 آن را استفاده می کنیم که معمولا در اطراف شیرینی جات , مرباها , میوه های له شده به مقدار زیاد دیده می شوند.

در این جلسه ما مگس سرکه های متعددی مشاهده کردیم که در هر یک جهش ژنتیکه رخ داده بود و در کل هدف از این آزمایش مطالعه و بررسی موتانهای متفاوت در مگس های سرکه بود که به شرح زیر است:

 

شرح آزمایش :

5 عدد مگس سرکه که در هر یک جداگانه جهش متفاوت روی داده بود و در داخل یک پلیت بود را مشاهده کردیم و علاوه بر تشخیص نوع موتانهای آنها به تشخیص جنسیت آنها پرداختیم که به ترتیب زیر می باشد :

1) white (w) : در این نوع از جهش که ما مشاهده کردیم رنگ چشم مگس سرکه سفید برفی بود که این نوع جهش بسیار نادر بوده و به نسبت 1 به 300 هزار در محیطهای کشت ظاهر می شود وجنس این نمونه نر میباشد.


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیستم تیر 1389 ] [ 15:45 ] [ گزارش کار ]

موضوع آزمایش  :انگشت نگاری  

وسایل مورد نیاز  : استمپ ، ورقه انگشت نگاری ، زره بین (برای دقت بیشتر شمارش )

 

مقدمه :

 

الگوهای اثر انگشت از بروز 6 هفتگی است. در هفته 13 شروع به شکل گیری می کند و وقتی که نوزاد متولد شد 4 ماهه شد الگوی اثر انگشت شکل واقعی خود را گرفته اند و تا آخر عمر تغییری نمی کند.

 

- سه مدل اثر انگشت داریم که عبارتند از :

 

1) کمانی : 5 % افراد به طور متوسط کمانی هستند (عدم وجود مرکز و 3 خطی  تعداد خطوط 0 )

2) کیسه ای : یک مرکز و یک 3 خطی دارد که در این نوع 69 % افراد از نوع هستند. (تعداد خطوط 1 )...


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیستم تیر 1389 ] [ 15:34 ] [ گزارش کار ]

موضوع آزمایش  : نحوه ی درست کردن محیط کشت مگس سرکه

وسایل مورد نیاز : بشر کوچک و بزرگ ، آرد ، آگار ، شکر ، مخمر ،  اسید پروپیونیک ، آب مقطر ، یک بتری شیر نیم لیتری

 

انواع محیط کشت که کاربرد وسیع دارند، عبارتند از :

1) محیط کشت موز

2) محیط کشت آرد ذرت همراه با آرد ملاس

3) یولاف غلتک خورده
4) محیط کشت عصاره گندم

 

طرز تهیه محیط کشت عصاره گندم

 

این محیط کشت توسط اسپاسکی در دانشگاه کلمبیا تهیه شده و سالیان دراز است که با اطمینان خاطر مورد استفاده قرار می گیرد.

برای هر بطری ¼ لیتری ، مواد مورد نیاز جهت تهیه محیط کشت عبارتند از :

40 سی سی آب

2/5 گرم آرد

1/8 گرم مخمر

1 گرم آگار

0/5 سی سی اسید پروپیونیک

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیستم تیر 1389 ] [ 15:32 ] [ گزارش کار ]

وسایل مورد نیاز  : میکروسکپ ، شیشه ساعت ، چراغ الکلی ، ریشه گیاهی (پیاز) ، HCL نرمال ، اتوکار من

مقدمه :

تقسیم میتوز اولین بار در سال 1979 توسط والتر فیلمینگ توضیح داده شد .این تقسیم خود از دو فرآیند :

1) میتوز            2) سیتوکینز تشکیل شده است.

 

تقسیم میتوز یک چرخه همراه با یک تقسیم  می باشد . این رابطه با سلول های یوکاریوتی چرخه ی سلولی از مراحل مختلفی تشکیل شده که عبارتند از : G1 (پیش سنتزی) , S (سنتز)  , G2 (پس سنتزی) ,  M(تقسیم)

این چرخه از ابتدای G1 شروع شده و تا انتهای M ادامه دارد و در انتهای M پدیده ی سیتوکینز روی می دهد به این لحاظ میتوز از دو فرآیند تشکیل شده است . در مرحله ی S کروموزوم ها همانند سازی می کنند.

فرآیند اول تقسیم میتوز که تقسیم میوز است و از 5 مرحله ی اینترفاز – پروفاز - متافاز – آنافاز و تلوفاز که به دو مرحله ی اینترفاز و میوز سیکل تقسیم یا سیکل سلولی گفته می شود و خود اینترفاز هم از 3 مرحله ی  G2 , S , G1 تشکیل شده است . تمامتی این مراحل را در آزمایشگاه مشاهده نمودیم.


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیستم تیر 1389 ] [ 15:28 ] [ گزارش کار ]

وسایل مورد نیاز  : لانست ، الکل ، آنتی کرهای A,B,D ، 3 قطره خون ، لام

مقدمه :

 

خون از 2 قسمت عمده تشکیل شده است. سلول ( سلول های قرز ، سفید و پلاکت ) و مایع (پلاسما ).

پلاسما منهای منعقد کننده فیبرینوژن را سرم می گویند.

مبنای لخته شدن خون واکنش آنتی بادی – آنتی ژن است. تزریق یک جسم خارجی- آنتی ژن به جریان جون یک حیوان باعث تولید مادهای می گردد که به آن آنتی بادی می گویند و با آنتی ژن واکنش می دهد. آنتی ژن از نظر ساختمانی پروتئن است و یا لااقل جزئی از آن پروتئین می باشد . این پروتئین ممکن است گیاهی یا جانوری ، توکسین باکتری و غیره باشد

هر چند هر آنتی بادی مختص یک آنتی ژن خاص است ولی آنتی بادیهای مربوط به آنتی ژنهای مشابه می توانند کم و بیش خاصیت یکدیگر را دارا باشند. بعضی از آنتی بادی ها اکتسابی است زیرا تولید آنها بستگی به ورود آنتی ژن به بدن دارد و در غیر این صورت بوجود نمی آید. این مکانسیم مبنای سیستم ایمنی موجودات زنده است.


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیستم تیر 1389 ] [ 1:47 ] [ گزارش کار ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ
آرشيو مطالب
امکانات وب

Yahoo Messenger Icons

گفتگو با مدیر سایت